Ombesiktning & Efterbesiktning i Växjö

Anmärkning hos bilprovningen?

Gick din bil inte igenom den årliga kontrollbesiktningen?
Lugn, vi hjälper dig!

Låt oss reparera din bil så slipper du åka tillbaka till Bilprovningen.
Eftersom vi är ackrediterade så kan vi ”släcka 2:orna”, efter att vi har reparerat felet/felen på din bil.
Det är med andra ord mycket smidigare för dig som kund, då du kombinerar både reparation och efterkontroll på ett och samma ställe.

Glöm inte att ta med besiktningsprotokollet i original vid ditt besök hos oss!

SWEDAC ackreditering

För att bli ackrediterade till att ”släcka 2:or” behövs särskild utrustning som kalibreras enligt särskilda krav och som underhålls regelbundet.
SWEDAC är det ackrediteringsorgan som utfärdar dessa tillstånd, men först efter att verkstaden och berörda mekaniker genomgått utbildning och därefter prov på dessa kunskaper.

17020C Ackrediteringsmärke 10166 Färg