AC-Service Växjö

Service av luftkonditionering – AC.

AC-Service

Certifierad AC-verkstad.

Vi är certifierade att utföra alla förekommande arbeten på luftkonditioneringar i bilar. Tyvärr slarvas det mycket med underhållet av luftkonditioneringar. Det läcker normalt ut mellan 5-10% gas per år i en luftkonditionering, så det tar inte många år förrän kylkapaciteten avtar betydligt. Inte nog med det, utan bränsleförbrukningen ökar markant samt komponenter i kylsystemet så som AC-kompressorn kan ta allvarligt skada. Du kan förebygga det genom att låta oss göra en AC-översyn.

Andra vanliga problem med luftkonditioneringen är att det samlas kondens i systemet vilket kan bidra till att vissa mögelsporer, som kan vara hälsofarliga, bildas och kommer in i kupén. Vill du att vi kollar över din luftkonditionering så den fungerar som den ska, eller om du vet med dig att det är något fel så kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med AC-Service i Växjö.

VARFÖR BEHÖVER MAN SERVA AC:n PÅ BILEN?
Många gånger märker man inte själv att AC-systemet gradvis blir sämre, när man alltid kör samma bil. Det slutna systemet håller sig inte helt slutet under de väderförhållanden som råder i Sverige. Även när det gäller nya system kan det försvinna 5-10 procent av köldmedlet om året. Därför rekommenderar vi AC-service vartannat år.

Systemet innehåller köldmedel som sakta läcker ut genom tätningarna. Dessutom kan stora temperaturvariationer, skakningar och vibrationer från motorn leda till att det tryckutsatta köldmedlet läcker ut ur AC-systemet. När mängden köldmedel minskar går kompressorn oftare och får jobba mer än normalt, vilket ökar bränsleförbrukningen och är direkt skadligt för kompressorn.

Luftkonditioneringen, eller AC:n, i din bil hjälper dig att hålla en behaglig temperatur och höjer luftkvalitén i kupén genom att reglera luftfuktigheten, det gäller även vintertid. Precis som resten av bilen, behöver AC-systemet regelbunden service och underhåll för att fungera tillfredsställande. Vi rekommenderar att du låter oss göra en AC-service på din bil. Då förlänger du livslängden på ditt AC-system och kan också undvika dyra reparationer.
OBS! AC-service ingår inte i bilens vanliga serviceintervall, så det är upp till dig som kund att säga till om du vill ha det utfört.

Vi på Biltec i Växjö är utbildade och certifierade på AC-Service.

AC-service:
Grundpris 1500:-

För att säkerställa att det är full effekt på din AC-anläggning när det blir varma dagar.  Avsett för bilar som inte fyllt på gas i AC-anläggningen på 2 år eller mer, eller då man märkt försämrad kyleffekt. (Det försvinner normalt 5-10% gas i en AC-anläggning per år)

AC-service omfattar följande:

  • Tömning av gas i klimatanläggningen, vi väger gasen som fanns i systemet. Kostnad för skillnaden mellan uppmätt gas och mängden som vi sedan fyller på tillkommer på grundpriset
  • Undersökning av ev. skador avseende slangar och ledningar
  • Vacuumsugning av systemet
  • Täthetskontroll
  • Påfyllning av ny gas, kompressorolja samt spårmedel enligt tillverkarens specifikationer
  • Tryckprovning och funktionstest av klimatanläggningen
  • Reparation av eventuell defekt anläggning ingår inte i en AC-service, upptäcker vi några fel på din bil när vi gör AC-service så hör vi av oss och meddelar vilka åtgärder som behöver göras samt prisuppgift
Offert

Önskar du prisuppgift på en reparation eller något annat? Klicka på offertsymbolen så kommer du till vårt offerformulär.