AC-Service

Begär offert

Luftkonditionering – ACAC C 202-1-page-0

Vi är certifierade att utföra alla förekommande arbeten på luftkonditioneringar i bilar.ac

.Tyvärr slarvas det mycket med underhållet av luftkonditioneringar. Det läcker normalt ut mellan 5-10% gas per år i en luftkonditionering, så det tar inte många år förrän kylkapaciteten avtar betydligt. Inte nog med det, utan bränsleförbrukningen ökar markant samt komponenter i kylsystemet så som AC-kompressorn kan ta allvarligt skada. Du kan förebygga det genom att låta oss göra en AC-översyn.

Andra vanliga problem med luftkonditioneringen är att det samlas kondens i systemet vilket kan bidra till att vissa mögelsporer, som kan vara hälsofarliga, bildas och kommer in i kupén.

Vill du att vi kollar över din luftkonditionering så den fungerar som den ska, eller om du vet med dig att det är något fel så kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

VARFÖR BEHÖVER MAN SERVA AC:n PÅ BILEN?
Många gånger märker man inte själv att AC-systemet gradvis blir sämre, när man alltid kör samma bil. Det slutna systemet håller sig inte helt slutet under de väderförhållanden som råder i Sverige. Även när det gäller nya system kan det försvinna 5-10 procent av köldmedlet om året. Därför rekommenderar vi AC-service vartannat år.

Systemet innehåller köldmedel som sakta läcker ut genom tätningarna. Dessutom kan stora temperaturvariationer, skakningar och vibrationer från motorn leda till att det tryckutsatta köldmedlet läcker ut ur AC-systemet. När mängden köldmedel minskar går kompressorn oftare och får jobba mer än normalt, vilket ökar bränsleförbrukningen och är direkt skadligt för kompressorn.

Luftkonditioneringen, eller AC:n, i din bil hjälper dig att hålla en behaglig temperatur och höjer luftkvalitén i kupén genom att reglera luftfuktigheten, det gäller även vintertid. Precis som resten av bilen, behöver AC-systemet regelbunden service och underhåll för att fungera tillfredsställande. Vi rekommenderar att du låter oss göra en AC-service på din bil. Då förlänger du livslängden på ditt AC-system och kan också undvika dyra reparationer.
OBS! AC-service ingår inte i bilens vanliga serviceintervall, så det är upp till dig som kund att säga till om du vill ha det utfört.

Vi på Biltec är utbildade och certifierade på AC-Service.

AC-rengöring:
395:-
Tar bort bakterier och mögelsporer som annars kommer in i kupén med friskluften, det kan ge upphov till allergier och retningar i luftrören. Bra att tänka på inför långresor.

AC-service:
950:-
För att säkerställa att det är full effekt på din AC-anläggning när det blir varma dagar.  Avsett för bilar som inte fyllt på gas i AC-anläggningen på 2 år eller mer, men ändå har viss kyleffekt. (Det försvinner normalt 5-10% gas i en AC-anläggning per år)

 • Tömning
 • Minskar allergiframkallande ämnen och förhindrar isproppar
 • Miljöanpassat
 • Påfyllning av ny gas

Vi testar din klimatanläggning genom att mäta mängden gas i AC-systemet och vi tar även ”tempen” i kupéluftsutsläppet.
En väl fungerande AC skall klara av att kyla ner luften från kupéfläkten en normal sommardag till mellan 8-10 grader (under 12° C är godkänt, 6-8° C är idealiskt).

AC-felsökning
Ring för pris
Så här märker du att det är fel på din AC:

 • Luften kyls ner för långsamt, oregelbundet, eller inte alls.
 • Luften orkar inte kyla tillräckligt vid riktigt varma dagar.
 • Imman på rutorna försvinner långsamt.
 • AC:n låter konstigt/brummar.

AC-paket 1
Ring för pris 

 • Tömning
 • Vakuumsug, för att även få bort fukt
 • Minskar allergiframkallande ämnen och förhindrar isproppar
 • Påfyllning av ny gas
 • AC-rengöring
 • Miljöanpassat
 • Ger AC:n nytt liv

För lite gas ger sämre kylförmåga. Dessutom får motorn jobba hårdare, vilket innebär att den drar mer bränsle. Vi tömmer ut alla gammal gas och tar hand om den i miljöanpassade, slutna kärl. Sedan fyller vi på AC-systemet med ny, fräsch gas.
Vi vakuumsuger systemet, för att även få bort fukt. Detta är viktigt eftersom fukt ökar förekomsten av allergiframkallande ämnen och riskerar att bilda isproppar när kylan kommer. Isproppar i AC-systemet skapar sprickor och därmed läckor. AC:n rengörs så att alla bakterier, mögelsporer och andra allergiframkallande ämnen försvinner. AC-systemet fylls på med ny gas.

AC-paket 2
Ring för pris

 • Tömning
 • Vakuumsug, för att även få bort fukt
 • Minskar allergiframkallande ämnen och förhindrar isproppar
 • Provtryckning med kvävgas/spårmedel
 • Påfyllning av ny gas
 • AC-rengöring
 • Miljöanpassat
 • Ökar AC:ns livslängd

Provtryckning med kvävgas/spårmedel är för att se till att alla packningar och slangar är intakta och inte läcker.